De Manteling

 

De Manteling is een klassieke buitenplaatsenzone met bossen, lanen en slingerpaadjes.

De Middelburgse elite woonde van de 18e tot de 19e eeuw in de zomer in dit gebied.

In de 20e eeuw werden veel huizen permanent bewoond.

Bijna nergens in Europa groeien loofbomen zo dicht bij de kust.

Manteling - Walcheren (staatsbosbeheer.nl)

Het is een mooi wandelgebied waar ik vaak kom met mijn camera.